Zhou Jiannan joins HKEX as Head of Mainland China Development

Zhou Jiannan has been named Managing Director and Head of Mainland Development at HKEX.