eToro adds Israeli Shekel to list of trading instruments

Online broker eToro has added Israeli Shekel (ILS) to the list of trading instruments on its platform.